U bevind zich hier: Home > Voor specifieke beroepsgroepen: > Training 'Empathie en zelfbescherming' > Inhoud en manier van werken >

Inhoud

  1. Eenvoudige meditatietechnieken die de deelnemer na enige oefening direct op zichzelf kan toepassen. Ze zijn te gebruiken als methode om dicht bij jezelf te blijven, stevig in je schoenen te staan, en vanuit betrokkenheid te werken zónder jezelf te verliezen. De technieken zijn toepasbaar in iedere belastende werksituatie. Tijdens de training wordt hiermee al een begin gemaakt. Verdere oefening volgt op het werk.
  2. Casuďstiek. Uitwisseling tussen mensen die (ongeveer) hetzelfde beroep uitoefenen. Onder begeleiding worden knelpunten uit de eigen werksituatie geanalyseerd. Herkenning van iemands eigen vraagstukken in de (werk)situatie van de ander. Hierdoor verder leren kijken dan de beperkingen van de eigen situatie. De deelnemers vinden hun eigen oplossingen, en gebruiken elkaars ideeën

Voor je naar je werk gaat:
  • Dicht bij jezelf zijn voor je in contact komt met anderen
  • Stevig in je schoenen staan (gronden, afschermen, opladen)
Op het werk:
  • Betrokkenheid zonder er onderdoor te gaan (meevoelen, gronden, afschermen)
Wat neem je mee naar huis:
  • Ben je nog dicht bij jezelf?
  • Het werk van je af laten glijden (gronden, teruggeven, schoonmaken)
  • OpladenManier van werken
De deelnemers krijgen oefeningen waarmee zij de effecten van de meditatietechnieken om te beginnen zelf ervaren en onderzoeken. De oefeningen worden vervolgens nabesproken met de begeleider. Iedere deelnemer wordt begeleid in het volgen van zijn of haar eigen leerweg met gebruik van de eigen ervaringen uit de oefeningen. Theorie wordt alleen gebruikt ter ondersteuning.