U bevind zich hier: Home > Voor bedrijven en organisaties: > Individuele verandertrajecten > Maatwerk >

Verandertrajecten: Maatwerk
Maatwerk is iedere keer anders. Wel is ervaring uit eerdere trajecten te gebruiken. Hierdoor kent Het Sandelhout een vaste werkwijze en enkele vaste uitgangspunten bij het samenstellen van een nieuw individueel verandertraject.

In ieder maatwerktraject

Intake
Met de intake wordt de basis gelegd voor het traject.
De doelstelling en ‘hulpvraag’ van de deelnemer worden bepaald. Er wordt gekeken of het aanbod van Het Sandelhout hierbij aansluit. En er wordt een inschatting gemaakt van het benodigde traject.

Afstemming met de opdrachtgever
Na de intake volgt altijd afstemming met de opdrachtgever. Dan worden de definitieve afspraken gemaakt over het te volgen traject. Vooraf is er dus duidelijkheid voor alle betrokkenen.

Individueel
Maatwerk komt tot uitdrukking in zowel de inhoud, de tijd, als de vorm van het traject.

Gedoseerde opbouw
De trajecten zijn intensief. Zij worden echter ook zo opgebouwd dat er tussentijds voldoende ruimte is om veranderingen te internaliseren.

Optioneel: Afsluitend driegesprek
Indien gewenst wordt het traject afgesloten met een driegesprek tussen opdrachtgever, deelnemer en begeleider.

Optioneel: Follow-up
Voor deelnemers die zich na afloop van een traject nog verder willen ontwikkelen met behulp van de meditatietechnieken, is er een groepstraining voor gevorderden. Dit kan ook buiten werktijd.