U bevind zich hier: Home > Voor particulieren: > Cursus meditatietechnieken > Groepstarieven >

Groepstarieven:


Groepstarieven voor particulieren, per half schooljaar of per 10 sessies:
  • Functiegericht Basistarief: € 275,-.
  • Declaratietarief, (gedeeltelijk) te declareren via aanvullende ziektekostenpolis: € 375,-.
  • Voor PGB-houders: volgens overeenkomst / 45 minuten individueel tarief.
Alle bedragen zijn, waar van toepassing, incl. BTW.
Indien nodig naar draagkracht.

Lees de onderstaande toelichting.Functiegericht Basistarief: € 275,-. Vrij van BTW.
- Veel deelnemers hebben de mogelijkheid om van het basistarief gebruik te maken, want Het Sandelhout biedt specifieke meditatietechnieken aan die toepasbaar zijn in meerdere functies. Wanneer een traject wordt gevolgd ten behoeve van het goed functioneren in de huidige of een toekomstige functie, dan is het als opleiding vrijgesteld van BTW. Het Sandelhout informeert u graag over de mogelijkheden. *)
- Het basistarief geldt ook voor de meeste groepstrajecten die worden gevolgd als module in de opleiding tot professioneel meditatieleraar en energetisch therapeut. (Voor deze opleiding geldt een toelatingsprocedure.)

Declaratietarief: € 375,-.
- Via de aanvullende ziektekostenpolis van veel verzekeringsmaatschappijen (gedeeltelijk) te declareren als sessies psycho-sociale therapie, gegeven door een lid van het NVPA. (Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen.) Meestal wordt deze vorm van therapie ondergebracht bij de alternatieve genees- of behandelwijzen. Informeer vooraf naar uw mogelijkheden bij uw verzekeringsmaatschappij en bij Het Sandelhout.
- Uitzondering: Voor verzekerden bij Coöperatie VGZ, is Het Sandelhout aangesloten bij het RBNG (Register Beroepsbeoefenaren Natuurgerichte Geneeswijzen) en geldt de vermelding onder psychosociale therapie in de Zorggids van VGZ.

Voor PGB-houders:
Voor houders van een Persoonsgebonden Budget te declareren als ondersteunende en / of activerende begeleiding. Tenzij anders overeengekomen, per 10 groepssessies van één avond: 10 x 45 minuten individueel tarief.

Ook voor de begeleiding van de ouders van een kind met een PGB, is declaratie van een reeks groepssessies soms mogelijk; hiervoor gelden voorwaarden.

*) Algemeen belangstellenden vallen vanwege de BTW niet onder het basistarief maar onder het declaratietarief.


Bij alle tarieven geldt:
- Groepstrajecten worden vooraf of bij aanvang van de eerste sessie betaald. Annuleren is na aanvang niet mogelijk.
- Deelnemers die kosten willen declareren zijn zelf verantwoordelijk voor acceptatie. Het Sandelhout helpt deelnemers graag op weg met advies over de mogelijkheden.
- Bij het declaratietarief volgt na afloop een factuur die gebruikt kan worden voor de (mogelijke) declaratie via de ziektekostenverzekering. De betaling bij aanvang geldt als een voorschot.
- Het tarief en de eventuele wijze van declareren die bij aanvang van een serie groepssessies worden afgesproken, hangen samen met het doel en de inhoud van het traject. Wijzigingen zijn achteraf niet mogelijk.
- Indien nodig naar draagkracht.
- Alle bedragen zijn, waar van toepassing, incl. BTW.
- Vraag gerust om verdere toelichting.