U bevind zich hier: Home > Voor specifieke beroepsgroepen: > Training 'Werken met vrijwilligers' > Doel en inhoud >

Doel en inhoud
Het doel: ondersteuning bij het werken met vrijwilligers. Alle trainingen van Het Sandelhout zijn maatwerk. Dus het doel en de inhoud van iedere afzonderlijke training wordt verder in goed overleg met de opdrachtgever bepaald. Wanneer het vrijwilligerswerk betreft, dan is het nuttig om ook stil te staan bij de aspecten die voor vrijwilligerswerk karakteristiek zijn.

In het onderstaande enkele voorbeelden.

Enthousiasme als kracht en als valkuil
Voor vrijwilligerswerk is enthousiasme ťťn van de belangrijkste drijfveren. Enthousiasme voor de inhoud van het werk, voor het doel of voor de doelgroep. Vooral door het enthousiasme van de vrijwilligers komen de meeste belangrijke dingen tot stand. Een keerzijde van het enthousiasme is echter dat er soms minder aandacht is voor de grote lijnen, de organisatorische structuur, de taakverdeling en bevoegdheden, de prioriteiten en de langere termijn. Hoe geef je vorm aan een structuur waarin enthousiasme wordt benut en gehonoreerd, en waarin tegelijk de andere aspecten overeind blijven?

Een vrijwilligersorganisatie is ten eerste gewoon een organisatie. Wat betekent dit?
Vrijwilligers zijn onbezoldigd, maar verder zijn het toch in de eerste plaats gewoon mensen die meewerken. Bijna alle inzichten die voor een betaalde medewerker gelden, kunnen dus benut worden in het vrijwilligerswerk. Hoe krijg je een heldere en goed functionerende organisatie met de juiste mensen op de juiste plek, met continuÔteit, met goede onderlinge communicatie, en met ruimte voor groei en vernieuwing?

Waardering en drijfveren
Een vrijwilliger werkt niet voor geld maar wel, bewust of onbewust, voor iets anders.
Bijvoorbeeld: waardering van anderen, onder de mensen komen, sociale bewogenheid, er een goed gevoel aan overhouden, de behoefte om een gemeenschappelijk ideaal te delen, vergroting van de eigen deskundigheid, werkervaring voor een latere baan, enzovoorts. Iedere vrijwilliger heeft zijn of haar eigen drijfveren.
Aandacht voor de persoonlijke drijfveren van een vrijwilliger, is de sleutel tot de noodzakelijke (niet financiŽle) waardering. Hoe kun je als organisatie ervoor zorgen dat de persoonlijke drijfveren van de vrijwilligers een plaats krijgen?

Vrijwillig of vrijblijvend
Vrijwillig betekent niet dat vrijwilligerswerk vrijblijvend is. Hierom is het noodzakelijk, zoals in iedere organisatie, dat men elkaar op verantwoordelijkheden kan aanspreken. Hoe doe je dit wanneer iemand niet voor zijn of haar diensten betaald krijgt?

Aanknopingspunten om met vrijwilligers verder te bouwen
Naast de bovenstaande algemene aspecten zijn er in iedere organisatie succeservaringen, concrete knelpunten, wensen en ideeŽn van afzonderlijke vrijwilligers. Vaak zijn dit vanuit een organisatie de beste aanknopingspunten voor contact met de vrijwilligers. Hoe bouw je vanuit deze aanknopings-punten verder, en hoe kun je deze gebruiken om te komen tot volgende gezamenlijke positieve resultaten?