U bevind zich hier: Home > Voor particulieren: > Individuele consulten > Energetische benadering >

Energetische benadering
De meditatietechnieken en energetische therapie werken via het energieveld dat een lichaam doorstroomt en omhult (de aura). Kort gezegd gaat het om het analyseren en be´nvloeden van dit energieveld, zodat de balans wordt hersteld.
Deze analyse en be´nvloeding worden ook wel reading en healing genoemd.

Balans
Wanneer we gezond zijn en ons prettig voelen, heeft ons energieveld een rustige uitstraling. De energie stroomt dan op een harmonieuze manier, via een stelsel van kanaaltjes en knooppunten (ook wel chakra's genoemd) die op elkaar zijn afgestemd.
Er is een wisselwerking tussen de energiehuishouding en andere aspecten van iemands bestaan zoals fysieke en psychische gezondheid, en iemands omgeving. Onbalans in ÚÚn van deze gebieden veroorzaakt onbalans in de andere. En meestal volgt herstel van het evenwicht na enige tijd vanzelf.

Het evenwicht verliezen
Soms is de onbalans zo groot dat het evenwicht heel moeilijk vanzelf herstelt. Er ontstaat dan een neergaande spiraal in de wisselwerking tussen gezondheid, omgeving en energiehuishouding. Men dreigt zijn zelfherstellende vermogen te verliezen en voelt dat men ergens mee is vastgelopen.

De balans herstellen

Herstel van het evenwicht in het energieveld vormt een basis voor gezondheid en voor evenwicht in de rest van het leven. Om dit te bereiken, kan iemand veel zelf doen en er hulp bij krijgen.

Oefeningen om zelf te doen
Het evenwicht in het eigen energieveld verbeteren met meditatietechnieken. De oefeningen hebben op het energieveld directe invloed, ze wijzen ook vanzelf de weg naar verdieping van iemands intu´tie en zelfinzicht.