U bevind zich hier: Home > Voor bedrijven en organisaties: > Individuele verandertrajecten > Aanvullend >

Aanvullend

Lopen en bewegen
De meeste mensen die dreigen vast te lopen of die herstellen, hebben extra beweging nodig. Om afstand te nemen van dagelijkse sleur, voor het afbreken van de overtollige stresshormonen bij een burnout, om na een periode met fysieke klachten de conditie weer opbouwen, etc.
In de visie van Het Sandelhout heeft het de voorkeur om langdurig en buiten te bewegen. Binnen de grenzen van iemands fysieke mogelijkheden.
Bijvoorbeeld door regelmatig een flink eind te lopen. Hiervoor worden facultatieve wandelingen georganiseerd met lotgenoten.
Een deelnemer kan ook individueel gaan lopen, of kiezen voor een andere vorm van langdurende beweging of sport. Bij de intake worden hierover afspraken gemaakt.

Extra begeleiding bij fysieke beperkingen.
Voor deelnemers met een fysieke beperking waardoor langdurig buiten lopen niet mogelijk is, coördineert Het Sandelhout extra begeleiding. Hiervoor werkt Het Sandelhout hiervoor samen met een Cesartherapeut en een fysiotherapeut, Deze aanvullende begeleiding kan worden gefinancierd uit de Basisverzekering voor ziektekosten.
Voor de deelnemer is het van belang dat het hele aanbod van coaching, training en therapie wordt afgestemd zodat er één samenhangend traject overblijft.

Boswerk
Aanbevolen voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn om hun gewone werk te doen: werken in het bos. Onder deskundige begeleiding buiten werken: zagen, snoeien, maaien, kachelhout kloven, etc. Fysiek vermoeiend maar ook juist gezond en onspannend werk. Bij de samenstelling van de groepen wordt gelet op iemands achtergrond en probleem. Hierdoor wordt het boswerk ook een vorm van lotgenotencontact met een hoog therapeutisch resultaat.

Casuďstiek per beroepsgroep
Uitwisseling tussen mensen die (ongeveer) hetzelfde beroep uitoefenen. Onder begeleiding worden knelpunten uit de eigen werksituatie geanalyseerd. Herkenning van iemands eigen vraagstukken in de (werk)situatie van de ander. Hierdoor verder leren kijken dan de beperkingen van de eigen situatie. De deelnemers vinden hun eigen oplossingen, en gebruiken elkaars ideeën. Ook met deze vorm van training worden blokkades opgeruimd. Meestal zijn twee of drie bijeenkomsten voldoende.